Platform Taxateurs en Accountants (PTA)

Het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) werd op 7 februari 2012 opgericht. Doelstelling van het platform is het uitwisselen van inzichten en kennis tussen accountants en taxateurs om zo een kwalitatief beter taxatieproces en transparante taxatierapporten te realiseren. In het op 6 juni 2013 gepubliceerde rapport ‘Goed gewaardeerd vastgoed’ heeft het PTA 28 aanbevelingen gegeven. In hoofdzaak bestaan deze aanbevelingen gedrags- en beroepsregels en een bepaald niveau van toelichtingsvereisten voor te leveren taxatierapporten.

Onze rapportages voldoen aan de PTA aanbevelingen. In de TCV-richtlijnen is vastgelegd dat er in het TMI Taxatierapport geen executiewaarde gebruikt mag worden. Daarmee is ons rapport compliant met de standaarden IVS en het RICS Redbook. De executiewaarde wordt niet als waardebegrip toegepast omdat een aantal essentiële elementen uit het Marktwaarde begrip ontbreken en de marktwaardebasis ontbreekt. Bij veel banken wordt er echter toch nog gevraagd om de executiewaarde. Daarvoor leveren wij bij het rapport een brief met een uitleg van het waardebegrip executiewaarde en naast een heldere uitgelegd waarom deze in een TMI Taxatie ontbreekt. In die brief verwoorden wij onze opinie over de verwachte opbrengst bij executoriale verkoop.